• U kan online een afspraak maken voor een consultatie. Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden en dit zoals altijd voor 9h ’s ochtends.


 • Indien U een afspraak wilt bij de verpleegkundige voor een spirometrie, ECG, wondzorg, … dient U dit eerst met de dokter te bespreken. Het is voorlopig niet mogelijk om rechtstreeks met bij haar een afspraak te maken. Dit om misverstanden te voorkomen. Wel kan U bij Katrijn elke woensdagochtend, tussen 8 en 10 h, bloed laten nemen, dit zonder afspraak.


 • De dokter neemt ongeveer een kwartier tijd per patiënt. Indien U dus een afspraak wenst voor meerdere personen, dient U ook meerdere afspraken te maken (één afspraak = 1 patient). Indien U zeer uitgebreide of meerdere problemen/klachten met de dokter wenst te bespreken, is het soms ook aan te raden om 2 afspraken te boeken, zodat de afspraken-raadpleging niet al te veel uitloopt. Indien U twijfelt, kunt U uiteraard altijd bellen met onze secretaresses en dan zullen zij voor U beslissen.


 • Telefonisch zijn we dagelijks bereikbaar tussen 8h en 12h en tussen 16h en 19h. 03/235.57.90


 • Voor vragen i.v.m. uw dossier, papierwerk, voorschriften e.d. kunt U zich voortaan best wenden tot Katrijn. Zij is elke werkdag aanwezig aan de receptie tussen 8h en 12h ’s ochtends. Indien U dus iets wenst af te geven (verslagen voor uw dossier, …) of wenst af te halen (voorschriften, ingevulde documenten, enz.) doet U er goed aan tijdens deze uren langs te komen. Dit om de dokters tijdens het werk zo weinig mogelijk te storen.
  Aangevraagde voorschriften kunnen de dag nadien afgehaald worden aan de receptie tussen 08 en 12 uur.

 • Aangevraagde voorschriften kunnen de dag nadien opgehaald worden INDIEN deze voor 12u gevraagd werden. Indien u later op de dag belt voor een voorschrift zal dit pas twee dagen later klaarliggen!


 • Wij zijn ook via e-mail bereikbaar (eb.keohfeesmurtnechcsidem@laahtno ) voor eventuele vragen of opmerkingen. Het is niet mogelijk om afspraken, huisbezoeken en voorschriften via mail aan te vragen! Protocols van RX, scan, ... worden eveneens NOOIT via mail besproken! Deze mails zullen ook niet beantwoord worden.

  Voor opmerkingen of suggesties over onze website : eb.keohfeesmurtnechcsidem@evets


 • Voor dringende medische problemen na 19h ’s avonds of tijdens het weekeinde kan U steeds terecht via de dokter van wacht: 0900 10 512
  Tijdens het weekeinde (van vrijdag 19h tot maandag 7h) zal U dan doorverwezen worden naar één van de Antwerpse wachtposten:   
  ???????Wachtpost Antwerpen:  Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen


Er is dagelijks vrije raadpleging, van 8h30 tot 9h30 (deur opent om 8h), bij één of meerdere artsen. U krijgt een volgnummer, doch wordt vriendelijk verzocht aanwezig te blijven in de wachtkamer, dit om verwarring te vermijden.