Medisch Centrum Seefhoek

Beste patienten,


Dr. Ita Terpstra blijft voorlopig nog op de praktijk tot 15/02/2019. Daarna zal zij met bevallingsrust gaan.

Dr. Michele Geys zal nog blijven tot eind maart 2019.

Op 3 september startte Dr. An-Sofie Delport. Dr. Delport is HAIO, ofwel HuisArts In Opleiding. Een  HAIO is een gediplomeerd arts die zich verder specialiseert in de huisartsgeneeskunde. Zij werkt dus zelfstandig als dokter maar zal dagelijks overleggen met de andere artsen en praktijkopleider (Dr. Castermans). Dr. Delport blijft op de praktijk gedurende één jaar. 


!!! INFO praktijkassistente !!!            

Katrijn, onze praktijkassistente en verpleegkundige, blijft instaan voor het onthaal, de telefonie en een deel van de administratie. Aangezien Katrijn ook gediplomeerd verpleegkundige is,kan U ook bij haar terecht kunnen voor o.a. bloednames, inspuitingen, ECG's, spirometrie en wondzorg. Dit alles echter na overleg met één van de artsen.

Op WOENSDAGOCHTEND tussen 8 en 10h, zonder afspraak, kan U bij Katrijn binnenlopen om uw bloed te laten trekken, weliswaar na overleg met één van de artsen.

Wondzorg, inspuitingen, spirometries en ECG's uitsluitend na afspraak en na overleg met één van de artsen. 
Vriendelijke groeten,

het ganse team van MCS