Medisch Centrum Seefhoek

Graag stellen we jullie ook onze nieuwe praktijkassistente en verpleegkundige voor, Katrijn de Bodt. 

Katrijn zal instaan voor het onthaal, de telefonie en een deel van de administratie. Aangezien Katrijn ook gediplomeerd verpleegkundige is, zal U vanaf 1 maart 2018, ook bij haar terecht kunnen voor o.a. bloednames.

Vanaf 1 maart, zal U, elke WOENSDAGOCHTENDtussen 8 en 10h, zonder afspraak, bij Katrijn kunnen binnenlopen om uw bloed te laten trekken, weliswaar na overleg met één van de artsen.

Vanaf april zal zij ook de spirometries en ECG's voor haar rekening nemen, doch dit steeds uitlsuitend na afspraak en na overleg met één van de artsen. 


SPOED MEDEDELING...

Beste patiënten,

helaas kwam de samenwerking met Dr. Bens onverwacht tot een einde. Wij verontschuldigen ons voor eventuele ongemakken.

Dr. Sonja Castermans en Dr. Ita Terpstra blijven wel op de praktijk werken.


Tijdens de verlof periode van Dr. Terpstra in mei en juni, zal er versterking komen van Dr. An Kerckhofs en Dr. Michele Geys. Tijdens het bevallingsverlof van Dr. Sonja Castermans, zal de praktijk open blijven.  U zal deze periode terecht kunnen bij Dr. Ita Terpstra, Dr. Joel Wouda en Dr. Michele Geys. Deze drie artsen hebben voleldige toegang tot uw medisch dossier waardoor U dus ook met al uw problemen bij hen terecht kunt. Dr. Sonja Castermans zal terug starten op 27 augustus.


Dr. Sonja Castermans zal afwezig zijn:

- van 15/2/2018 t/m 20/2/2018

- van 20/03/2018 t/m 28/03/2018

- van 16/06/2018 t/m 26/08/2018 (bevallingsverlof)


Dr. Ita Terpstra zal afwezig zijn:

- op 9/03/2018

- van 28/03/2018 t/m  30/03/2018

- van 19/04/2018 t/m 20/04/2018

- van 21/05/2018 t/m 10/06/2018